VETA

Vocational training refers to instructional programs or courses that focus on the skills required for a particular job function or trade. In vocational training, education prepares students for specific careers, disregarding traditional, unrelated academic subjects.


Vocational training from VETA help individuals develop social competencies and improve health-related behavior. It can have a positive impact on a person’s motivation, attitude, self-esteem, and self-confidence especially among the unemployed.

Form four graduate
 

S.NO

ITM

BOA

ICT

LAB ASSISTANT

1.

Ada a mafunzo

750 000

700 000

750 000

2.

Gharama a maktaba

30 000

30 000

30 000

3.

Kitambulisho

5 000

5 000

5 000

4.

Gharama a mitihani

15 000

15 000

15 000

5.

Maendeleo a chuo

30 000

30 000

30 000

6.

Maendeleo a mtandao

30 000

30 000

30 000

7.

Gharama a usa�ili

5 000

5 000

5 000

8.

Serikali a wanafunzi

5 000

5 000

5 000

9.

Mafunzo kwa vitendo

 

 

200 000

10.

Lab coat

 

 

50 000

Il.

Mtihani wa Kitaifa Level 1-11

20 000

20 000

20 000

12.

Malazi Accommodation hiari

300 000

300 000

300 000

13.

Bima

60 000

60 000

60 000

 

Jumla

1250,000

1 200 000 =

1 500 000

 


Utaratibu wa malipo

*           Gharama ya fomu hii ni shilingi 5000/= fedha hii ilipwe kupitia akauti Namba

024101003999. Jina la akauti: KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (NBC).

*           Malipo yote yanafanyika kupitia akauti namba 024101003999. Jina la akauti: KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (NBC).

*           Fomu hii irudishwe mahali ilipochukuliwa ikiwa irneambatanishwa na slip ya benk. �Malipo ya ada yanafanyika mara mbili kwa Mwaka.

*           Mwanachuo anapaswa kuja na REAM aina ya double A mbili (1 kwa mhula) �Scientific calculator.

�Sare za wanachuo zinapatikana chuoni kwa gharama ya Tsh 90, 000