NURSING

Uuguzi (Nursing) ni taaluma ya afya inayojumuisha huduma za kitaalamu zinazotolewa na wauguzi kwa wagonjwa katika mazingira mbalimbali ya afya. Wauguzi hutoa huduma za matibabu, ushauri nasaha, na msaada wa kijamii kwa watu binafsi, familia, na jamii ili kufikia, kudumisha, na kurejesha afya bora.

Wauguzi wana majukumu mengi ambayo yanaweza kujumuisha:

  1. Kutathmini Wagonjwa: Kukusanya taarifa muhimu kuhusu hali ya afya ya mgonjwa.
  2. Kutoa Matibabu: Kutekeleza maagizo ya daktari na kutoa huduma za msingi kama kudunga sindano na kutoa dawa.
  3. Kuelimisha Wagonjwa: Kutoa elimu kuhusu magonjwa, matibabu, na mbinu za kuzuia magonjwa.
  4. Kushirikiana na Timu ya Afya: Kufanya kazi kwa karibu na madaktari, wafamasia, na wataalamu wengine wa afya.
  5. Kudhibiti Vifaa na Rasilimali: Kuhakikisha vifaa vya matibabu na dawa zinapatikana na zinatumiwa ipasavyo.

vigezo vya kujiunga

Walio na Mtihani wa Cheti cha Elimu ya Sekondari (CSEE) wenye ufaulu (Alama D) wa masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikiwemo Kemia, Biolojia na Fizikia. Kama una Ufaulu katika Hisabati na Lugha ya Kiingereza unajiongezea nafasi zaidi.

 

KOLANDOT0 COLLEGE ОF НЕАLTН SCIENCES

TUITION FЕЕ AND OTHER CONTRIBUTIONS FOR ACADEMIC YEAR 2022/2023

DEPARTMENT ОF NURSING

 

НО

DETAIL

SEMESTER 1

SEMESTER 2

ТОТАL РАУМЕNT

1.

Tuition fee

1000000.00

600,ооо.оо

1600000.00

OTHER CONTRIBUTIONS

2.

Internal examinations

100,ооо.оо

150,ооо.оо

250,ооо.оо

3.

Accommodation

150,000.оо

150,000.оо

зоо,ооо.оо

4.

Library services

25,ооо.оо

25,000.00

50,000.оо

5.

College development

50,ооо.оо

50,000.оо

100,ооо.оо

б.

Tehama /lnternet

Total Payment Рег Semester

25,ооо.оо

25,ооо.оо

1,000,ооо.оо

50,ооо.оо

DIRECT

COSTS

Students’ union

10,ооо.оо

10,000.оо

8.

NHIF (Medica1 treatment)

60,ООО.ОО

60,ооо.оо

9.

NACTE registration

15,ооо.оо

15,000.оо

10.

NACTE Examination Costs

150,ооо.оо

150,ооо.оо

11.

Graduation Costs — згd Уеаг

55,000.оо

55,000.оо

12.

Field Costs — Midwifery — 3rd Уеат

180,ооо.оо

180,000.оо

13.

Field Costs — Mental Health 3rd year

170,ООО.ОО

170,000.оо

14.

Field Costs

380,000.оо

380,000.оо

14.

Research Costs Згd Year

зо,ооо.оо

зо,ооо.оо

15.

Delivery воок & PV воок – 3rd Уеаг

зо,ооо.оо

зо,ооо.оо

  1. TUITION FEE AND OTHER CONTRIBUTION ARE PAID INTO CRDB BANK ACCOUNT THROUGH CONTROL NUMBER WHICH IS GENERATED ON DEMAND FROM THE ACCOUNTS OFFICE. TO
TO GET CONTROL NUMBER PLEASE CONTACT 0757507495/0769697785 FROM 0800hrs TO 1600hrs Monday – Friday
  1. ALL DIRECT COST FEE MUST BE DEPOSITED AT COLLEGE ACCOUNT NO: 024101003999, NAME: KOLANDOTO COLLEGE OF HEALTH SCIENCES, NBC-SHINYANGA.
  2. REAM PAPER 2 (DOUBLE A), 1 SURGICAL GLOVES AND 1 CLEAN GLOVES ARE AVAILABLE AROUND THE COLLEGE PREMISES AT AFFORDABLE PRICES.
  3. CASH IS STRICTLY NOT ACCEPTABLE; SUBMIT YOUR BANK PAY IN SLIP ON REPORTING DATE.
 

Mkuu wa Idara : +255784676025

Mtaaluma Mkuu wa Idara : +255717902930